Skip navigation
Choose section
Direct to main navigation
Direct to sub navigation
Search website


SECTIONS:

MAIN NAVIGATION:
YOU ARE HERE:
Home > Schadelijke en hinderlijke insekten > De latrinevlieg
YOU ARE IN:

SUB NAVIGATION:
PRINTVERSION HEADER:
Logo PPD


Plagen Preventie Dienst B.V.
Postbus 22
4254 ZG Sleeuwijk

Bezoekadres
Tol 14
4251 PX Werkendam

www.ppd.nl
info@ppd.nl


PPD Werkendam
Tel. 0183 30 12 70
Fax 0183 31 09 58

PPD Veldhoven
Tel. 040 253 88 17
Fax 040 255 74 33

PPD Doetinchem
Tel. 0314 36 12 60
Fax 0314 36 52 00

Determinatielab

Zoek uw plaagdier middels ons determinatielab en vindt meer info over de bestrijding:


MAIN CONTENT:

De latrinevlieg

(Leptocera fontinalis Fallen)

Algemeen

De vertegenwoordigers van de familie Sphaeroceridae waartoe de latrinevlieg behoort, noemt men in Amerika kleine mestvliegen. Dit is wel een juiste benaming, want deze vliegjes treft men vaak in grote aantallen aan onder meer op en bij dierlijke uitwerpselen.

Uiterlijk en leefwijze

Deze kleine, donker gekleurde vliegjes ontwikkelen zich op zeer vochtige plaatsen, daar waar de bodem verontreinigd is door rottend organisch materiaal. Dergelijke broedplaatsen worden in woningen onder meer gevormd daar waar de afvoer van de gootsteen lek is of als er iets mankeert aan de afvoer van de toiletten. De vliegjes kunnen zich ook in de omgeving van woningen ontwikkelen o.a. in mesthopen en in stallen.

Wering/bestrijding

De enige effectieve bestrijding bestaat uit het opzoeken van de broedplaats(en) en het saneren daarvan. In geval van lekkage van gootsteen of toiletten kan men het verontreinigde materiaal uit de kruipruimte trachten te verwijderen of af te dekken met een laag schoon zand. Wanneer de vliegjes zich buiten de woning ontwikkelen dient zoveel mogelijk aandacht aan de wering te worden besteed, onder meer door horren in open ramen aan te brengen. Mestopslag in de directe omgeving van woningen dient men te vermijden, of de mest moet goed worden afgedekt. In stallen dient men een goede hygiŽne te betrachten. Eventueel kan men daar overgaan tot een bestrijding van de vliegenlarven (maden) in de mest met behulp van daartoe toegelaten bestrijdingsmiddelen.

 

Indien de bestrijdingsactie, uitgevoerd aan de hand van dit advies onvoldoende resultaat mocht geven, kunt u altijd contact opnemen met de PPD.

PRINTVERSION FOOTER:

© PPD, Plagen Preventie Dienst | Deze pagina op internet: http://www.ppd.nl/ppd/determinatielab/schadelijke-en-hinderlijke-insekten/de-latrinevlieg.html