Skip navigation
Choose section
Direct to main navigation
Direct to sub navigation
Search website


SECTIONS:

MAIN NAVIGATION:
YOU ARE HERE:
Home > Schadelijke en hinderlijke insekten > De oosterse kakkerlak
YOU ARE IN:

SUB NAVIGATION:
PRINTVERSION HEADER:
Logo PPD


Plagen Preventie Dienst B.V.
Postbus 22
4254 ZG Sleeuwijk

Bezoekadres
Tol 14
4251 PX Werkendam

www.ppd.nl
info@ppd.nl


PPD Werkendam
Tel. 0183 30 12 70
Fax 0183 31 09 58

PPD Veldhoven
Tel. 040 253 88 17
Fax 040 255 74 33

PPD Doetinchem
Tel. 0314 36 12 60
Fax 0314 36 52 00

Determinatielab

Zoek uw plaagdier middels ons determinatielab en vindt meer info over de bestrijding:


MAIN CONTENT:

De oosterse kakkerlak

(Blatta orientalis L.)

Algemeen

Oosterse kakkerlak

Behalve in woonhuizen kunnen deze kakkerlakken in levensmiddelenbedrijven, bakkerijen hotels, restaurants, ziekenhuizen, wasserijen, e.d. In grote aantallen voorkomen. Ze verspreiden een onaangename geur die ook door levensmiddelen wordt opgenomen; de geur wordt veroorzaaakt door het uitscheidingsprodukt van een rugklier.

 

Oosterse kakkerlakken (ook wel bakkerstorren genoemd) zijn alles eters en voeden zich onder meer met onze levensmiddelen, doch ze kunnen ook leven van dode dieren, uitwerpselen en afvalstoffen. Kakkerlakken kunnen dragers zijn van bacteriŽn en mijten. Mede omdat ze In aanraking komen met allerlei vuil, kunnen ze onder bepaalde omstandigheden ziekten overbrengen. Hun aanwezigheid in de directe omgeving van de mens is volstrekt ongewenst. In de tropen zijn het opruimers in de natuur en zij dienen daar tevens als voedsel voor grotere dieren o.m. voor vogels.

Uiterlijk en leefwijze

Een volwassen Oosterse kakkerlak is 20-27 mm lang. De kleur Is roodbruin tot zwart, de larven zijn het meest donker. Alleen het mannetje bezit goed ontwikkelde vleugels, maar kan niet vliegen. Door die vleugels is het mannetje vaak wat lichter van kleur. De oosterse kakkerlak komt niet alleen in bakkerijen voor, maar ook onder meer in restaurants, hotels, wasserijen en woningen. De voorkeurstemperatuur is 20'C - 29'C.

 

Vele kakkerlakkensoorten zijn lichtschuw, ook oosterse kakkerlakken. Overdag houden zij zich schuil op donkere, warme plaatsen: achter de kachel, oven of centrale verwarming, in keukenkasten, verwarmingskelders, muurspleten nabij warmwaterleidingen, in badkamers en putjes, bij aquaria, e.d. 's Nachts gaan zij op zoek naar voedsel via openingen en gaten langs verwarmings- en waterleidingbuizen. Voorraden maken ze niet, doch ze fourageren elke nacht, waarbij ze zich zeer snel verplaatsen. Bij gebrek aan voedsel knagen ze aan papier (boeken) en leer.

ontwikkeling

Oosterse kakkerlak

De ontwikkeling van dit Insekt duurt vrij lang. Het wijfje draagt de eieren in een eipakket (cocon), dat er ca. 16 bevat, hoogstens 5 dagen aan het achterlijf met zich mee vůůr ze het op een gunstige plaats afzet.


Volwassen wijfjes produceren gemiddeld 8 eipakketten gedurende hun levensduur van 35-180 dagen. Ongeveer 2-3 maanden na het afwerpen van de cocon, komen de vleugelloze larven uit, die via 7-8 vervellingen een zeer lange ontwikkelingsperiode, afhankelijk van de omstandigheden, van 1-4 jaar doorlopen eer ze volwassen zijn. De gedaanteverwisseling is onvolledig, d.w.z. dat de larven bij de geboorte op het volwassen insekt (imago) lijken en alleen In grootte door het ontbreken van vleugels daarvan verschillen. Bij de laatste vervelling komen de vleugels, bij de oosterse kakkerlak alleen bij het mannetje volledig, tot ontwikkeling. Het eipakket is grijsbruin, 10 x 5 x 3 mm en is aan de bovenzijde voorzien van een getande naad, die bij het uitkomen van de larven openbreekt.

Dat de temperatuur bij de ontwikkeling een belangrijke rol speelt, blijkt uit het feit, dat enkele graden verschil die ontwikkeling maanden kunnen versnellen of vertragen. Voor kou zijn ze gevoelig; een temperatuur van -4'C gedurende ca. 15 uur is doorgaans fataal.

Wering

De verspreiding van kakkerlakken vindt o.m. plaats door het binnenbrengen van meermalen gebruikte dozen, manden, kisten, containers, etc., met bagage en door verhuizingen en transporten. Behalve door te trachten te voorkomen de insekten binnen te brengen, kan tot wering van kakkerlakken bijdragen het o.m. door zorgvuldige hygiŽne beperken van voedselaanbod.

Allereerst kan men daar waar de kakkerlakken hun voedsel vinden, meestal de keuken, zorgen dat 's nachts geen eten of etensresten te vinden zijn. Etenswaren in goed afgesloten schalen, blikken, plastic dozen of in de koelkast opbergen. Etensresten en keukenafval opruimen. Vuilnisemmers zorgvuldig afsluiten en bij voorkeur 's nachts buiten zetten. Het dichten van doorvoeropeningen van leidingen e.d. kan bijdragen tot het beperken van de verspreiding van de kakkerlakken in een gebouw.

Bij planning van nieuwbouw en Inrichting van keukens, badkamers, restaurants, bars, ziekenhuizen en bejaardentehuizen, dient men het creŽren van voor insekten geschikte schuilplaatsen zo goed mogelijk te voorkomen. Ook dient een zo gunstig mogelijke situering van b.v. keukens van bedrijven en inrichtingen te worden gekozen ten opzichte van andere delen van het gebouw en voor een droge koele opslagplaats voor levensmiddelen te worden zorggedragen.

Bestrijding

Voordat overgegaan wordt tot een bestrijdingsactie dient een onderzoek te worden ingesteld naar de omvang van de verspreiding van kakkerlakken binnen het betrokken gebouw, alsook in de aangebouwde panden. In flatgebouwen vindt de verspreiding allereerst in verticale richting plaats via leidingkokers etc. Voor dat onderzoek kan gebruik worden gemaakt van lijmvallen. Na deze inventarisatie kan de PPD overgegaan worden tot het opstellen van het bestrijdingsplan (volgorde van behandeling, toe te passen bestrijdingsmethode en toegelaten middelen, etc.) en de voorlichting aan de betrokkenen.

Meer informatie kunt u vinden op onze pagina voor de bestrijding van kakkerlakken.

Nazorg

Aanbevolen wordt om door een deskundige van de PPD ca. 6-8 weken na de behandeling te laten controleren of een nabehandeling nodig is. De bewoners/gebruikers van de behandelde ruimten dienen na de inspectie/nabehandeling attent te blijven op kakkerlakken en het eventueel signaleren ervan zo snel mogelijk te melden. Nadat de bestrijdingsactie is uitgevoerd, kan men in kwetsbare objecten als levensmiddelenbedrijven e.d. kakkerlakkeninfiltraties signaleren met b.v. lijmvallen.

PRINTVERSION FOOTER:

© PPD, Plagen Preventie Dienst | Deze pagina op internet: http://www.ppd.nl/ppd/determinatielab/schadelijke-en-hinderlijke-insekten/de-oosterse-kakkerlak.html