Skip navigation
Choose section
Direct to main navigation
Direct to sub navigation
Search website


SECTIONS:

MAIN NAVIGATION:
YOU ARE HERE:
Home > Schadelijke en hinderlijke insekten > Springstaarten
YOU ARE IN:

SUB NAVIGATION:
PRINTVERSION HEADER:
Logo PPD


Plagen Preventie Dienst B.V.
Postbus 22
4254 ZG Sleeuwijk

Bezoekadres
Tol 14
4251 PX Werkendam

www.ppd.nl
info@ppd.nl


PPD Werkendam
Tel. 0183 30 12 70
Fax 0183 31 09 58

PPD Veldhoven
Tel. 040 253 88 17
Fax 040 255 74 33

PPD Doetinchem
Tel. 0314 36 12 60
Fax 0314 36 52 00

Determinatielab

Zoek uw plaagdier middels ons determinatielab en vindt meer info over de bestrijding:


MAIN CONTENT:

Springstaarten

(orde collembola)

Algemeen

Springstaart

Springstaarten zijn zeer kleine insekten, zelden groter dan 5mm. Ze hebben hun naam te danken aan het feit, dat vrijwel alle soorten beschikken over een gevorkt apparaat aan het achterlijf waarmee ze in staat zijn grote sprongen te maken. Een springstaart van bv. 5 mm. lengte springt wel 8 cm. ver. Een aantal veel voorkomende soorten, die in hun leefwijze grote overeenkomsten vertonen, behoren tot de families Entomobryidae, Isotomidae, Onychiuridae en Sminthuridae (bolvormige springstaarten).

Leefwijze

Springstaarten leven vooral op plaatsen waar een hoge relatieve luchtvochtigheid heerst. Ze voeden zich met rottend plantaardig materiaal, maar ook met mos, algen en schimmels. Ze worden voornamelijk aangetroffen in de bovenste bodemlaag, tussen strooisel, gras, grind, e.d. Vooral in kassen, als de grond is dichtgeslempt, krijgen de springstaarten een kans omdat er dan volop voedsel voor hen te vinden is. Springstaarten zijn vleugelloze insekten. In kleine aantallen worden ze nauwelijks opgemerkt vanwege hun geringe afmetingen. Ze kunnen echter ook in grote aantallen voorkomen. Dit laatste treedt voornamelijk op bij zomerse weersomstandigheden. Sommige soorten kunnen echter ook bij temperaturen rond het vriespunt nog actief zijn. Springstaarten zijn onschadelijk voor mens en dier. Ze steken of bijten niet. Ook zijn er geen gevallen bekend waarbij huidirritatie optreedt veroorzaakt door deze insekten.

Wering en bestrijding

Wanneer in gebouwen overlast wordt ondervonden van springstaarten zal men de ontwikkelingsplaats moeten opsporen. Een drietal mogelijke ontwikkelingsplaatsen zijn:

 

 

De beste bestrijding bestaat uit het weren van deze insekten. Eventuele alg-, schimmel- of mosgroei zal men tegen moeten gaan. Platte daken en dakgoten dient men schoon te houden. In huis kunnen springstaarten vanwege de daar vaak voor hen te droge omstandigheden niet overleven. Eventueel aanwezige exemplaren kan men met behulp van een stofzuiger wegvangen. Dit alles maakt een bestrijding met chemische middelen overbodig.

PRINTVERSION FOOTER:

© PPD, Plagen Preventie Dienst | Deze pagina op internet: http://www.ppd.nl/ppd/determinatielab/schadelijke-en-hinderlijke-insekten/springstaarten.html